„Mărturisim că atunci când am iniţiat cercetarea valorizam mult mai mult metodologiile moderne de învăţare şi intenţia mea iniţială a fost aceea de a construi o argumentare în jurul achiziţiilor modernităţii din domeniul pedagogiei artelor vizuale contemporane. Consultând însă, în timpul cercetării, şi alte direcţii de cercetare care promovau, în primul rând, metodele tradiţionale ne-am dat seama că percepţia aproape unanim acceptată prin care viziunea tradiţională era desconsiderată era tributară unui schematism supus nu de puţine ori unor raţiuni străine de cele etico-pedagogice.”

Gheorghe Cuciureanu, Tradiţie şi modernitate în pedagogia artelor plastic – teza de doctorat

[embeddoc url=”http://galeriadava77.eu/wp-content/uploads/2016/03/rezumat-teza-doctorat.pdf” height=”1100px”]