Principiile AAA CREE

PRINCIPIUL COMUNIUNII

Constă în relaţia prietenească şi obiectivă care ţine cont de faptul că artiştii pot avea de lucru şi se pot dezvolta dacă primesc comenzi şi dacă pot trăi din produsul muncii lor. Publicitatea aferentă făcută de oameni de specialitate implică şi costuri, dar şi o reţea de difuzare. Reţeaua de difuzare poate fi formată din eventualii amatori de artă (primul A din sigla Asociaţiei). Metodele rezultate din munca onestă a artiştilor profesionişti sunt exemple de bună practică pentru artiştii amatori şi elevi (al doilea A din sigla Asociaţiei). Arta este un fenomen care trăieşte din activitatea artiştilor profesionişti, a amatorilor de artă şi a artiştilor aflaţi în dezvoltarea limbajului vizual (al treilea A din sigla Asociaţiei). Din colaborarea celor trei factori ai educaţiei artistice, care pot fi şi părinţi – profesori – copii, poate rezulta o informare corectă, pe cât posibil obiectivă (Asociaţia pleacă de la ideea că adevărul poate fi găsit doar într-un dialog sincer între oameni) a problemelor existente pe piaţa artistică şi în educaţie. Asociaţia urmăreşte să-şi adapteze activităţile în funcţie de nevoile reale ale amatorilor de artă, ale pieţei artistice şi ale educaţiei estetice rezultate din interferenţa acestora.Dava77-mandala6

PRINCIPIUL COMPLEMENTARITĂŢII

În învăţământul actual se pune accent mai mult pe predarea de informaţii şi pe formarea de competenţe, dar mai puţin pe formarea de atitudini (principii). Asociaţia îşi propune, deci, să nu intre în concurenţă cu ceea ce se face de fapt, ci să ajute sistemul prin activităţi complementare neconcurenţiale (strategii didactice, informarea părinţilor, formarea unei biblioteci metodico-didactice). Pentru formarea caracterului copilului este necesară colaborarea tuturor materiilor. Asociaţia se adresează profesorilor de muzică şi arte plastice care vor să-şi dezvolte cariera didactică, se adresează părinţilor care vor să-şi consilieze copiii talentaţi şi se adresează, de asemenea, descoperirii tinerelor talente. Asociaţia urmăreşte să creeze grupuri de câte 3 evaluatori care să testeze copilul din punct de vedere psihologic, pedagogic şi mai apoi cognitiv şi grupuri de câte 6-7 profesori care să lucreze pe aceeaşi temă în scopul de a aprofunda cunoştinţele predate în şcoală.Dava77-mandala4

PRINCIPIUL PROFESIONALISMULUI ŞI AL COMUNICĂRII

Asociaţia urmăreşte să se bazeze pe cunoştinţe pertinente şi actualizate, pe cadre didactice şi artişti, muzicieni, medici, etc. care au intenţia şi experienţa de a aprofunda domeniul în care lucrează. Rezultatele testărilor vor fi postate pe internet săptămânal şi orice părinte, din orice colţ al planetei, va putea vedea rezultatele copilului, dar şi evoluţia acestuia, materializată prin trei indici: aptitudini, atitudini şi cunoştinţe.Dava77-mandala5

PRINCIPIUL COPARTICIPĂRII

Iniţial, beneficiarii Asociaţiei pot intra în cadrul acesteia ca membrii fondatori, implementând o linie de finanţare în scopul vădit de a face o afacere (servicii educaţionale, pregătire, completarea normei didactice, vânzare de lucrări, etc.) sau ca simpli membrii activi care plătesc cotizaţia şi se folosesc de oportunităţile acesteia. Ceilalţi pot fi membrii simpatizanţi, care au nevoie de serviciile Asociaţiei dintr-o anumită perspectivă (vor să se afirme, au copii talentaţi sau vor educaţie prin artă).Dava77-mandala1

PRINCIPIUL COINTERESĂRII

Membrii fondatori şi membrii simpli au dreptul de a deveni anteprenori şi de a investi în Asociaţie. Asociaţia este non-profit, dar profiturile înregistrate pot fi reinvestite sau profesorii pot fi remuneraţi. Scopul principal al Asociaţiei nu este profitul, dar un sistem lucrativ nu se poate dezvolta fără investiţii şi fără o cointeresare a membrilor Asociaţiei.Dava77-mandala7

PRINCIPIUL IERARHIEI

Activităţile Asociaţiei se vor a fi construite pornind de la un principiu unic (Principiile Asociaţiei AAA) care va coordona toate celelalte principii. În materie de artă şi educaţie, metodele tradiţionale antice se vor a fi prioritare deoarece induc starea de catharsis (purificare şi înălţare). Arta se vrea a avea un caracter educativ, formator.Dava77-mandala3

PRINCIPIUL PRIORITĂŢII IDEII

Ideea particulară a unui membru, dacă este bine prezentată şi ceilalţi membrii sunt în favoarea sa, va putea fi pusă în practică şi se va bucura de suportul material al Asociaţiei. Dacă nu există idei, votul va fi prioritar (prima dată Consiliul Director, apoi Adunarea Generală).Dava77-mandala2